ئیمارات ئەرکێ عیراقێ بزەحمەتر لێکر

0

کوردپورتال: رێلات بناڤی :

ئیمارات ئەرکێ عیراقێ بزەحمەتر لێکر

ژ فافارتنێت کێشوەرێ ئاسیا بو موندیالا 2018 وژکەراپێنجێ هە ردوو هەلبژارتێت ئیمارات و عێراق ری بری ئێک بو. کوتێدا هەلبژارتیێ ئیمارات شیا بدوو گولا بێ بەرامبەر ژ هەلبژارتیێ عێراقێ ببەت وبڤی شکەستنێ ئەرکێ عێراقێ بزەحمەتر لێ هات کونوکە ب 3خالا لرێزا پێنجێ دهێت

Leave A Reply