ئەرێ قرپە قرپا تبلا و گەهێن لەشێ خرابیا خو هەیە ؟ ڤیدیو

1

کوردپورتال:
ئەرێ قرپە قرپا تبلا و گەهێن لەشێ خرابیا خو هەیە ؟ ڤیدیو
گەلەک کەس تبلێن خو یان هندەک گەهێن لەشێ خو د قرینین و قرپە قرپێ ژێ دئین دەما مروڤ وەسا دکەتن هندەک دبێژین خرابە بو ساخلەمیا لەشی داکو ئەم بزانین خرابە یان باشە تەماشەیی ڤێ گرتەیا ڤیدیوی بکەن

Discussion1 لێدوان

Leave A Reply