كه‌باب د ئاغله‌ويكێ دا

0
كه‌باب د ئاغله‌ويكێ دا
كه‌باب د ئاغله‌ويكێ دا

کوردپورتال / سارا حاجی
كه‌ره‌ستێن پێدڤی:
نيڤ كيلويا قيمه‌ی گوشتێ په‌زی
دو كه‌تێن پيڤازا
هێكه‌ك
خوێ و بهارات و دوهن لديڤ پێدڤيا هه‌وه‌
شێوێ ئاماده‌كرنێ:
ل ده‌سپێكێ قيمه‌ی پيچه‌ك بشێلن و هه‌ردو پيڤازا ره‌نده‌ كه‌ن و لێ زێده‌ كه‌ن وهێكه‌كێ ژی بكه‌نه‌ ناڤ و خوێ و بهاراتا پێوه‌ر كه‌ن و باش بشێلن هه‌تا نه‌مينته‌ بده‌ستاڤه‌ پيچه‌كا دوهنی دناڤ ئاغله‌ويكێ دا داغ كه‌ن و قيمه‌ی بكه‌نه‌ تێدا و بده‌ستی باش په‌حن كه‌ن و داننه‌ سه‌ر ئاگری بهێلن هه‌تا پيچه‌ك دمينته‌ ب ئێكڤه‌ هه‌ر دئاغله‌ويكێ دا ب هاريكاريا كه‌ڤچكه‌كێ مه‌زن كو سه‌رێ وێ يێ راست بيت دێ وه‌كی كه‌بابا درێژدرێژكه‌ر كه‌ن و هێلن هه‌تا باش سور دبن وپاشی ئێك ئێك دێ وه‌رگێرن هه‌تا لايێ دی ژی سور دبيت.

Leave A Reply