فروکە یە کا مالیزی ئە ڤە بو ماوێ ٨ روژانە یا بەرزەیە ..وێنە

0
فروکە یە کا مالیزی ئە ڤە بو ماوێ ٨ روژانە یا بەرزەیە ..وێنە
فروکە یە کا مالیزی ئە ڤە بو ماوێ ٨ روژانە یا بەرزەیە ..وێنە
کوردپورتال/بێوار سندی
لدیف نوجە یێن میدیایێن ولاتێ مالیزیا ” ئە ڤە بو ماوێ ٨ روژانە فروکە یە کا ولاتێ وان ھندابویە ,
ولاتێ مالیزیا راگە ھاندە” ل سپێدە ھیا روژا شە مبیێ ٨ ئاداری فروکە یە کا مە دە نێ رابویە ل فروکخانە یا نیف دە ولی یا کوا لامپورا پایتە ختا مالیزیا ئە ف فروکە کە تیە تا نھاژی جیژ جارە نڤێسێ ڤێ فروکێ نە ھاتیە زاین,

لدور گورە ی نوجە یێن فروکخانە یا کوا لامپور ئە ف فروکە دە ما رابویە بو ماوێ ٤ سعە تا سە ر ھێلا خو دە رکە تیە ژ لاییێ تە کنیکی ڤە ھێلا وان لبە ر ھندابویە ,پشتی ڤێ بورینا ١٤ دە قا پە یوە ندی ب فروکخانێ ھاتیە کرین ژلایێ فروکە وانێن ڤێ فروکێ وە سا دایە خویا کرن یێ سە ر ھیلا خو دە رجونە ,ئە ف فروکە ب ژمارا MH٣٧٠ نزیکا ٢٣٩ کە سان تێدابون بە رە ف باشورێ دە ریایا ولاتێ سینێ جویە ,

دیسان ولایە تێ یە کگرتیێ ئە مریکا دایە دیارکرن” لدیف دوو نو جە یێن لێک جیاواز تیمێن لێ گە ریان دوفجونێ ل گورە ی سیستە مێ وان ,دە ما ئە ف فروکە رابویە نزیکا ٣٥,٠٠٠ م سە ر دە ریای یا جوی پشتی دە مە ک نزیک جیژ جارە نڤێسێ وێ نە ھاتیە دیارکرن ,

ھە روە سا بە ریتانیا دایە دیارکرن لدیف ئاژانسێن ھە یڤا دە ست کرت ئھف فروکە بو ماوێ ٥ دە مژمێرا جویە و ھندابویە
سە رارای ھندابونا ڤێ فروکێ : ولاتێ ئە میریکا و بریتانیا و سین و ھندستان و و پاکستان و تیمێن دیفجونێ لێگە ریانێ بە ردە وامین یێن ڤان ولاتا بو دیتینا ڤێ تا نھا نزیکا ٨٩ جھێن دە ست نیشانکری ھاتینە پشکنین کرن نە ھاتیە دیتن ئە ف فروکە ,
زێدە باری ولاتێ مالیزیا راگە ھاند” تا نھاژی ھیج ژێدە رێن دروست و راست دیار نە بونە بو دیتن و کە فتنا فروکێ و دە ست نیشانکرنا جھێ لێ کە فتی.

Leave A Reply